Spring til indhold

Lejebetingelser

Afbestilling af ordre.
Afbestilling skal ske senest 15 hverdage før brugsdatoen.
Afbestilling mindre end 15 hverdage før brugsdato vil blive faktureret det fulde beløb.

Betaling.

Af lejeafgiften betales 20% ved bestilling, dette skal ske over hjemmesiden festjyden.dk. samt senest 5 dage før brugsdato betales resterende 80% over betalings link udsendt til mail lejers e-mail.   

Lejeperiode
Lejeperioden udgør 1 brugsdøgn. DER BETALES IKKE LEJE FOR LEVERINGS-OG AFHENTNINGSDAGE.

Ændring af ordre.
Ændring af ordre skal ske senest 15 hverdage før brugsdatoen PR. E-MAIL MED ANGIVELSE AF ORDRENR.

Levering og afhentning.
Levering foretages 1-4 hverdage før og efter brugsdatoen, afhentning kan ske på lejedagen klokken fra 10.00.
DU BLIVER KONTAKTET MED LEVERINGSTIDPUNKT 2-3 DAGE FØR.


Lejede effekter leveres max. 20 meter fra bilen i jordplan. Hvis adgangsvejen er længere, bedes de skrive i kommentarfeltet, derefter modtager de et særskilt tilbud fra festjyden.
Op/nedbæring på etage skal bestilles på forhånd.

LEJEBETINGELSER hos Festjyden.dk

Lejers ansvar.

Alt service skal returneres rengjort d.v.s. brugsklar til næste kunde, i medfølgende emballage, med mindre

der er betalt for opvask. Der må ikke benyttes tegnestifter, tape, clips eller liggende på de lejede effekter.

Reklamationer kan kun accepteres før benyttelsen pr. telefon eller e-

mail. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri.

Stole, borde og pakke materiel tåler ikke fugt.

Lejer er ansvarlig og bærer risikoen for enhver skade, der sker på det lejede materiel i lejeperioden, hvad enten skaden er hændelig eller forårsaget gennem simpel eller grov uagtsomhed, eller forsætligt påført det lejede.

Manglende eller beskadigede genstande afregnes kontant op til 8 dage efter lejeperioden kan vi henvende os til kunden om erstatning.

Erstatningspris = kostprisen.

 

Fremleje er ikke tilladt.

De lejede effekter skal returneres i samme stand som de er modtaget.

Transportkasser i pap og plastik samt transportvogne til inventar tilhører udlejeren.

Manglende transportmateriel faktureres særskilt.

  

Hoppeborge m.m.

Prisen leverings og afhentnings priser er baseret på tilkørsel på let tilgængelig vej/sti med sækkevogn max. 20 meter i jordplan.

Lejer skal forinden sikre adgang til el indenfor 10meter.

Det påhviler lejer at sørge for pladsen er ryddet for eventuelt skarpe genstande og dyre efterladenskaber, før opstillingen.

Lejeperioden lejeperiode i et døgn, afhentning klokken
Lejeperioden ved selv afhentning Max 23 timer

Lejer skal sørge for 1 person som medhjælp ved opsætning og nedtagning.

Lejer har ansvaret for hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede, og er erstatningspligtig overfor

udlejer i disse tilfælde.

Der skal altid være opsyn af en voksen når hoppeborgen er i brug. Det lejede benyttes af lejers gæster på

eget ansvar.

Det er strengt forbudt at have fodtøj på i hoppeborgen samt at tage mad og drikkevarer med ind i den.

 

Betaling.

Lejeafgiften skal betales Netto Kontant ved levering, hvis ikke andet er aftalt jfr. ordrebekræftelse.

Lejeperioden udgør max. 1 døgn inkl. leveringsdag og afhentningsdag, herefter betales ekstra leje (25% pr.

dag.)

Ændring/afbestilling.

Ændring af ordre skal ske senest 15 hverdage før leveringsdato.

Afbestilling skal ske senest 15 hverdage før leveringsdatoen.

Afbestilling senere end 15 dage før leveringsdato vil blive faktureret det fulde beløb

Levering.

Udbringning og afhentning foretages kollektivt 1-3 hverdage før og efter brugsdatoen. Ca. tider kan oplyses

dagen før levering.

Lejede effekter leveres max. 10m. fra bil i jordplan, med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelse.

Op/nedbæring skal bestilles på forhånd

 

copyright © festjyden.dk